Svjetski je dan mentalnog zdravlja

Svjetska zdravstvena organizacija 10. je listopad proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja.

Svrha obilježavanja ovoga dana podizanje je svijesti o problemima vezanima za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u suradnji sa zajednicom rade na poboljšavanju uvjeta za pružanje odgovarajuće zaštite.

U Karlovcu se  ovaj važan dan prigodno obilježava ispred Gradskog kazališta Zorin dom koji će za ovu priliku svijetliti zeleno. Uz poruku Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja pokušat će se osvijestiti javnost o psihičkim izazovima s posebnim naglaskom na epidemiju koronavirusa.

 

Inače, u sklopu obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, održan je i okrugli stol na temu “Mentalno zdravlje djece i mladih” u organizaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ).

Stručnjaci su ukazali na nužnost što ranijeg prepoznavanja teškoća s mentalnim zdravljem kod djece i mladih, u čemu veliku ulogu imaju roditelji i obitelj te odgajatelji i nastavnici, zbog čega je neophodna edukacija odgojno-obrazovnih pa čak i zdravstvenih stručnjaka. Naime, što se ranije potraži pomoć, u manjoj se mjeri razvijaju štetne navike i posljedice. Uz već poznate izazove, svijet koji se mijenja djeci i mladima nosi i nove teškoće, svojstvene suvremenom dobu, kao što su različiti novi vidovi ovisnosti i elektroničko nasilje (cyberbullying). 

Društvo se u cjelini treba sveobuhvatno brinuti za djecu i mlade i njihovo dobro mentalno zdravlje, za što se mora kontinuirano raditi na uklanjanju stigme s mentalnih poremećaja i ojačati kapacitete za prevenciju i liječenje mentalnih poremećaja djece i mladih. Uz izradu potrebnih nacionalnih strateških planova i smjernica, nužno je da se međuresornom suradnjom primjenjuju već postojeće mjere.