Objavljen natječaj za direktora Radio Karlovca

Nadzorni odbor Hrvatskog radio Karlovca raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva.

Kandidati moraju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema.

Najmanje pet godina radnog iskustva, da posjeduje organizacijske sposobnosti rukovođenja, da ponudi najbolji prijedlog programa rada za mandatno razdoblje.

Direktor se imenuje na četiri godine. Prijave s dokumentacijom dostavljaju se do 30. listopada.