KABA

Digitalizirani predmeti zbirki Prirodoslovnog i Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac

Tijekom 2020. godine u Gradskom muzeju Karlovac je proveden program digitalizacije predmeta zbirki Povijesnog i Prirodoslovnog odjela. Predmeti iz zbirki su odnedavno dostupni svima kroz online platformu Gradskog muzeja Karlovac na web stranici www.online-zbirke.gmk.hr, a može im se pristupiti i putem službene web stranice Gradskog muzeja Karlovac na www.gmk.hr.

Nedavno je završena prva faza digitalizacije Entomološke zbirke Prirodoslovnog odjela započeta 2019. godine, a koju je proveo kustos Luka Čorak. Kroz suradnju s fotografom Denisom Stošićem (Fotografika) provođenje programa digitalizacije je rezultiralo s 25 fotografija visoke kvalitete i velikog povećanja koje prikazuju kukce na jedinstven način. Kukci su u zbirci podijeljeni u dvije skupine, kornjaši (Coleoptera) i danji leptiri (Lepidoptera). Povećanje je toliko da se na svim jedinkama mogu jasno vidjeti mnoge determinacijske značajke koje se koriste pri određivanju vrsta kukaca.

Program digitalizacije Entomološke zbirke je povećao dostupnost informacija o prirodoslovnim predmetima i bolju zaštitu samih predmeta jer se digitalizacijom smanjila potreba za manipulacijom kukcima te njihovim nepotrebnim izmještanjem iz entomoloških kutija. Planira se daljnja digitalizacija entomološkog fonda koja će trajati sve dok se sve vrste kukaca u zbirci ne digitaliziraju i budu dostupne svima.

S ciljem zaštite i omogućavanja veće dostupnosti muzejske građe muzejska savjetnica Povijesnog odjela Sanda Kočevar je u sklopu programa digitalizirala 48 predmeta iz muzejskih zbirki. Digitalizirana građa datira od 17. st. do 1945. godine. Unutar fonda ističu se povelje Ferdinanda I. i Franje I. slobodnom i kraljevskom gradu Karlovcu, grbovnice, povelje raznih društava, diplome, osobni dokumenti, posebice putne isprave obrtničkih šegrta. Dokumenti su vrijedan izvor za istraživače lokalnog političkog, društvenog i gospodarskog života u kontekstu nacionalne, pa i europske povijesti. Fond je unutar Zbirke dokumentarne građe zaštićen 2016. godine kao kulturno dobro RH te ima izuzetnu vrijednost.

Program digitalizacije zbirki Gradskog muzeja Karlovac doprinosi razvoju muzejsko-informacijske djelatnosti te ima svoje čvrsto uporište u muzejskom poslanju kao i strateškim ciljevima Muzeja poput očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja te veće dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju.

Program digitalizacije zbirki Povijesnog i Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja Karlovac odvijao se uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Karlovca u sklopu višegodišnjeg projekta digitalizacije zbirki i postavljanja online platforme Gradskog muzeja Karlovac.

omicron