KABA

Općini Barilović uručena građevinska dozvola za investiciju u Turističko-sportskom centru “Korana”

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Karlovačke županije Marina Jarnjević predale su danas načelniku Općine Barilović Draženu Perakoviću građevinsku dozvolu za gradnju građevine komunalno-servisne namjene – male elektrane – fotonaponske nadstrešnice parkirališta Turističko – sportskog centra “Korana” u Donjem Velemeriću. Radi se o investiciji Općine Barilović vrijednoj 4 milijuna kuna kojom će se urediti i natkriti 250 parkirališnih mjesta, u čije će nadstrešnice biti ugrađeni fotonaponski sklopovi. Ukupna snaga sustava biti će 5 MW, a tako proizvedena struja će, osim za potrebe Centra, biti predana u mrežu HEP-a. Općina je pripremila svu potrebnu tehničku dokumentaciju, vrijednu 240 tisuća kuna, koju je sa 160 tisuća kuna sufinaciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Općina Barilović, kao investitor, očekuje natječaj za aplikaciju ovog projekta na neki od fondova iz kojeg bi se projekt mogao finacirati.

Martina Furdek Hajdin ovom je prilikom izjavila kako će Karlovačka županija i dalje podržavati i pomagati ovakve i slične projekte koji generiraju razvoj i čuvaju okoliš kroz korištenje obnovljivih izvora energije.