Nove mjere potpora u poljoprivredi Karlovačke županije

U tijeku je savjetovanje s javnošću za Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Karlovačke županije.
Novi Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji planira se provoditi u idućem trogodišnjem razdoblju, od 2021. – 2023. godine. Program obuhvaća ukupno 13 mjera potpora u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuju se sukladno Uredbi EU 1408/2013, a potpore ruralnom razvoju sukladno Uredbi EU 1407/2013, s izmjenama i dopunama istih, priopćili su iz Županije.

Cilj ovog Programa je razvoj, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ruralnog prostora, stvaranje povoljnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, edukacija stanovništva na ruralnom prostoru, stvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje stanovništva na ruralnom prostoru.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Karlovačke županije, s naglaskom na ekološku proizvodnju i mlada gospodarstva koji kroz ovaj Program realiziraju viši nivo potpora. Zahtjevi za potpore podnose se nakon raspisivanja godišnjeg Javnog poziva, do iskorištenja raspoloživih sredstava Proračuna Karlovačke županije u godini provedbe Programa. Osim uobičajenih mjera potpora koje Karlovačka županija provodi kontinuirano, kroz dugogodišnje razdoblje, ovim Programom predlaže se uvođenje nekoliko novih mjera. Nove mjere potpora su kupnja uzgojno valjanih junica, kupnja mehanizacije, strojeva i opreme u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Uvođenjem ovih mjera, osim ostvarenja zadanih ciljeva Programa, planira se povećanje stočnog fonda i obnova narušene proizvodnje kravljeg mlijeka, modernizacija proizvodnje, te povećanje obradivih površina, okrupnjavanjem i privođenjem zemljišta njegovoj namjeni i obradivosti.

Značajno je i spomenuti mjeru pomoći oštećenicima od prirodnih nepogoda, koja se kao nova mjera u ovogodišnjem Programu, nastavlja provoditi u idućem Programskom razdoblju. Također se nastavlja realizacija povoljne kreditne linije za unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje, u suradnji s četiri poslovne banke na području Županije i povoljnom kamatom stopom manjom od 2%.

Postupak elektronskog savjetovanja ovog Programa traje do 7. siječnja 2021. godine i nalazi se OVDJE.