Karlovački vatrogasci pomažu sugrađanima, a dio ih odlazi u Petrinju

Jak potres koji je pogodio Petrinju osjetio se i na području Karlovačke županije. ŽVOC Karlovac bilježi dojave građana o oštećenjima objekata na području Karlovca i DugeRese. Vatrogasci obilaze lokacije po dojavama građana, a s obzirom na veliku količinu poziva, molimo građane za strpljenje.

Zbog današnjeg potresa, dodatno će u Petrinju biti upućen Interventni vatrogasni vod od 30 vatrogasaca sa potrebnom opremom i tehnikom za spšavanje iz ruševina, među kojima je i K-9 tim DVD-a Karlovac.

Ranije jutros po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika zbog potrebe pomoći u otklanjanju posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije upućena su tri vatrogasca s autoljestvom JVP grada Karlovca i dva vatrogasca s autoljestvom DVD-a  Vojnić.