Seizmološka služba primila najveću donaciju opreme od 1908. godine

Seizmološka služba primila je najveću donaciju opreme od 1908. godine. Stiglo im je 20 akcelerografa, 20 seizmografa i 20 sustava akvizicije podataka. Navedena oprema postavit će se na epicentralnom području Banovine. Bilježit će podrhtavanja, od onih najslabijih do onih najjačih.

Zagrebački Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u petrinjski laboratorij pak šalje prijeko potrebne mikrobiološke podloge. Kolegama koji rade u mikrobiološkom laboratoriju u potresu je stradala oprema koja im je neophodna za svakodnevni rad. Ono što im je u ovom trenutku neophodno su mikrobiološke podloge. Nastavni zavod donirao je mikrobiološke podloge u količini od 1780 komada. Ta je količina dostatna za mjesec dana rada.

Što se tiče ugostitelja volontera koji su prethodnih dana kuhali na petrinjskom trgu-  povlače se. Kažu kako će i dalje pomagati potrebitima,  no iz tehničkih razloga neće moći pripremati obroke na način kao do sada.