Nova regulacija prometa zbog radova na D6

Zbog daljnjih zahvata na gradilištu rekonstrukcije D6, uvode se manje izmjene u regulaciji prometa od ponedjeljka, 25. siječnja. Za osobna vozila koja dolaze iz smjera Pivovare prema gradu ništa se ne mijenja. Vozila koja dolaze iz smjera grada, a idu prema Pivovari moraju se kretati od kružnog toka kod Marmontove aleje, Primorskom ulicom u Ulicu Frana Supila, lijevo u Ulicu Ruđera Boškovića, Pivovarskom ulicom do Šporerove ulice i dalje na Ulicu Dubovac u smjeru kretanja.

Za kamione je od kućnog broja 18 u Ulici Dubovac u smjeru centra zabranjen promet kao i Žumberačkom ulicom, Ulicom Donja Jelsa, Brdo i Brodarci. Sav navedeni promet se odvija državnom cestom D6 u smjeru Novigrad i obratno do pivovare odnosno kućnog broja 18 Ulice Dubovac

Stajališta linijskog prometa autobusa javnog gradskog prijevoza na području gradske četvrti Dubovac ne mijenjaju se u odnosu na trenutnu situaciju na terenu, donosno, zadržava se stajališta istočno od Nemčićeve ulice na parkiralištu Nacionalnog svetišta. Na području mjesnog odbora Borlin mijenja se ruta prometovanja linijskog prijevoza tako da će se linijski promet odvijati svojim prvotnim smjerom prometovanja državnom cestom D6 u smjeru Gornjih Stativa i obratno.

Očekuje se da će ovakva regulacija prometa biti na snazi od tri tjedna do mjesec dana.