Za vikend vatrogasci na području Karlovačke županije intervenirali su 13 puta, od toga pet intervencija vezano uz sanaciju posljedica potresa

Tijekom vikenda vatrogasci na području Karlovačke županije intervenirali su 13 puta, od čega je pet intervencija vezano uz sanaciju oštećenja na objektima na području Karlovca. Vatrogasci DVD-a Saborsko i DVD-a Slunj gasili su požare otvorenog prostora, DVD-a Cetingrad požar krovišta, a DVD-a Bosiljevo i DVD-a Prikuplje požar kotlovnice. JVP grada Karlovca bilježi požar dimnjaka i požar u objektu te jednu tehničku intervenciju, a DVD DonjeMekušje uklanjanje stabla s prometnice.