KABA

Nadvožnjak na Rakovcu

Iz političke platforme ProbudiKA na temu nadvožnjaka na Rakovcu stiglo je slijedeće priopćenje: “Već nekoliko godina naši sugrađani, stanovnici GČ Rakovac upozoravaju na katastrofalno i latentno vrlo opasno stanje nadvožnjaka Rakovac. Putem lokalnih medija, gorući problem sanacije istog, javno je izlagan kroz priopćenja i apele, počevši još od 2018. godine. I naravno, kao po obrascu, evo nas već u 2021. godini. Saznajemo tako, da uzevši u grubo, nekih tri godine od prvih javnih priopćenja naših sugrađana vezanih uz ovaj gorući problem, Hrvatske ceste najavljuju da će ove godine raditi na nizu projekata u Karlovcu pa tako i na izuzetno prometnoj dionici državne ceste D 1, na nadvožnjaku Rakovac. Živi bili, pa vidjeli.

A kako bismo svi što žurnije dočekali „prvu lopatu“, te kako i u tekućoj 2021. godini zbog tko zna kakvih razloga ili „viših sila“ ne bi izostala realizacija najavljenog projekta od strane Hrvatskih cesta, nadležne u gradskoj vlasti, u ime naših sugrađana, molimo da savjesno i odgovorno vode brigu o tome da sanacija ovog dijela državne ceste D 1 ne bi slučajno od strane Hrvatskih cesta bila prolongirana jer mi nismo nadležni pisati nazovimo tako „požurnice“ spram Hrvatskih cesta, ali vi ste u obvezi. U obvezi ste voditi računa o kvaliteti života svojih sugrađana, a ovdje je riječ upravo o jednom krupnom objektu cestovne infrastrukture koji potencijalno svakodnevno ugrožava zdravlje, živote i imovinu naših sugrađana. Tko se do sada nije informirao povrh nedavnog apela stanara na Rakovcu dajemo samo ukratko na znanje da s nadvožnjaka na Rakovcu padaju dijelovi, zvučni zid, tzv. bukobran, doslovno se raspada, otpadaju lajsne na samom dnu konstrukcije koje drže staklenu vunu unutar bukobrana itd. i da očekujemo od vladajućih u gradu da bez obzira što je nadvožnjak i cesta u vlasništvu države da poduzmu hitne mjere saniranja opasnih dijelova s ciljem zaštite naših sugrađanki i sugrađana te njihove imovine

I za kraj, budući da primjera po svijetu ima, mi, ispred ProbudiKA, uvijek smo pobornici obnovljivih izvora energije, pa tako i kod sanacije ovog nadvožnjaka, moguće je donji dio zvučnog zida – bukobrana sanirati čvrstom recikliranom plastikom, a na gornji dio bukobrana postaviti fotonaponske odnosno solarne ćelije.

Samo montiranjem solarnih panela na gornjem dijelu zida (da se izbjegne oštećenje od kamenčića sa brze ceste) i na toj dužini mogla bi se instalirati solarna elektrana snage 80-100 kW minimalno koja bi za sunčanijih dana mogla proizvesti cca 400-500 kWh dnevno.

A sad ,recimo da za tu proizvedenu el energiju samo umanjite cijenu gradske rasvjete koja nije mala i grad već postaje „zeleniji“ .Naravno da se privatne institucije isključuju iz ovog projekta i da sve treba biti samo na relaciji grad Karlovac- HEP –država.”

Za političku platformu „ProbudiKa“ Alen Kristović, Goran Turk i Zvezdana Kučinić