U posljednja 24 sata vatrogasci gasili sedam požara na otvorenom prostoru

U protekla 24 sata vatrogasci s područja Karlovačke županije intervenirali su osam puta, od čega je sedam požara na otvorenom prostoru na području Saborskog, Plaškog, Barilovića i Karlovca. Nanavedenim intervencijama angažirano je ukupno 35 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila.

Od ostalih intervencija JVP grada Karlovca bilježi intervenciju sanacije oštećenog dimnjaka.