Grad Karlovac i ove godine dodjeljuje potpore male vrijednosti za mikro i male poduzetnike

Grad Karlovac i ove godine dodjeljuje potpore male vrijednosti koje su na raspolaganju mikro i malim poduzetnicima. Novost je kako potpore ove godine mogu ostvariti sve djelatnosti, a sve u cilj oporavka gospodarstva.

Poduzetnici u Gradu Karlovcu, a koji imaju manje od 50 zaposlenih mogu koristiti potpore Grada koje ove godine vrijede gotovo milijun kuna, a u rebalansu će biti predviđena i dodatna sredstva, rečeno je na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj u atriju Gradske uprave.

-Obzirom da smo prošle godine bili usmjereni na proizvodnju i na nova radna mjesta, nisu potporama bila obuhvaćene sve djelatnosti. Ove godine potpore male vrijednosti Grada Karlovca mogu ostvariti sve djelatnosti i imamo dvije nove potpore, kazala je Andrea Vrbanek, viša savjetnica za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam u Grad Karlovcu.

Tako grad sada poduzetnicima nudi sedam različitih potpora male vrijednosti. Nove potpore su potpora za jačanje konkurentnosti te potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora. Tu su i potpore za za poduzetnike početnike, potpora za subvenciju kamata na kredite, a ona se odnosi na kredite za tekuću likvidnost. Nude se potpore za promociju i brendiranje proizvoda i usluga, potpora za edukaciju poduzetnika i potpora za sufinanciranje dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme.

Poduzetnici se mogu javiti za više potpora, a maksimalni iznos potpora po jednom poduzetniku je 50 tisuća kuna godišnje.

-Potpore su usuglašene s obrtnicima Karlovca, odnosno Karlovačke županije, tako da je tu postignuto suglasje i vjerujemo da će potpore biti učinkovite, govori Damir Mandić, Gradonačelnik Karlovca.

Inače, Grad osim ovim potporama, pruža podršku obrtnicima i malim poduzetnicima vezano uz posljedice pandemije koronavirusa. Zanimljivo je kako iako je prošla godina bila izazovna, broj obrta nije se smanjio već povećao. Tako ih sada u Karlovcu ima više od tisuću.