Hanžel poručio članovima Građanske inicijative “Spasimo Koranu”: Vidimo se na sudu

Simptomatično ili ne, ulagač u izgradnju dva i pol metra visokog i 195 metara dugačkog protupoplavnog zida sa žičanom ogradom na vrhu na lijevoj obali Korane Lane commerce započeo je s radovima dan nakon lokalnih izbora, priopćila je građanska inicijativa Spasimo Koranu. Od Grada Karlovca traže da javno objave glavni projekt temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola.

Izgradnja zida na Korani već je neko vrijeme goruća tema u našem gradu. Investitoru je građevinska dozvola izdana u ožujku, temeljem odluke Upravnog suda u Rijeci. Sudac Antun Žagar poništio je, naime, prethodna rješenja Grada Karlovca te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o uskraćivanju dozvole za izgradnju zida, tvrdeći da je zemljište privatno, da namjena nije društvena ili javna i da prema Zakonu o prostornom uređenju ne treba raspisivati arhitektonsko-urbanistički natječaj.

Isti sudac odbio je i tužbu udruge Pan zbog poništenja odluke više ministarstava da se obvezno provede procjena utjecaja zahvata na okoliš, što je propisano za kanale, nasipe i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, dakle za infrastrukturne objekte pa je žalba na kraju podnesena i Visokom upravnom sudu u Zagrebu.

S obzirom na to  da se presuda  još čeka, članovi inicijative smatraju da se građevinska dozvola još nije smjela izdati.

Također ističu da je ulagač bio dužan obavijestiti jedinicu lokalne samouprave o početku radova 8 dana prije (što je i učinjeno 11.svibnja) pa mole gradonačelnika Mandića da se očituje o tome zašto Grad nije o istome obavijestio javnost.
 

Gradonačelnik Mandić ističe pak da razumije interes građana i da poštuje inicijative, ali isto tako tvrdi da se sve radilo i da se radi sukladno zakonu te da ne postoji pravni lijek koji bi grad mogao koristiti protiv odluke Upravnog suda.

“Mi smo kao grad jako pazili  i na rokove vezane uz proceduru i stanje predmeta nikad se ni od koga nije skrivalo”, naglasio je ovim putem Mandić i podsjetio članove inicijative Spasimo Koranu da u svakom trenutku mogu doći u nadležni odjel u Gradsku upravu i dobiti uvid u sve.  U sam projekt, proceduru izdavanja dozvole i ostalo.

Naravno da smo komentar tražili i od investitora Nikole Hanžela, no nije želio stati pred naše kamere. U telefonskom razgovoru nam je rekao sljedeće: ” Poručite slobodno uvaženoj gospodi iz inicijative da sam ih sve po redu tužio i da se vidimo na sudu”!