Na sastanku ništa novo – uključeni dali “packu” HEP-u i tražili da ubuduće obavijeste javnost o HE Lešće

Na inicijativu Karlovačke županije u Hrvatskim vodama održan je sastanak na temu poboljšanja vodnog režima uslijed rada Hidroelektrane Lešće. Raspravljalo se o tijeku izrade Idejnog rješenja i studije izvodljivosti za projekt čiji su dionici Karlovačka županija, HEP Proizvodnja d.o.o. I Hrvatske vode. S obzirom na prethodna iskustva, od HEP-a je zatraženo da za sve buduće aktivnosti koje će utjecati na promjenu vodnog režima rijeke Dobre obavijesti javnost, Županijski centar 112 i Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije.