KABA

Na Županijskoj skupštini tema HE Lešće – vijećnike zanima što se radi po pitanju kontroverzne hidroelektrane

Nakon gradskih, u klupe su se nakon ljetne stanke vratili i županijski vijećnici. 

 

Od prvog prosvjeda na Dobri pa do danas Hidroelektrana Lešće je tema koja svakodnevno okupira javnost. Tako županijski vijećnici nisu propustili priliku uputiti pitanje županici Karlovačke županije o radu hidroelektrane.

– Krajem 8. mjeseca bio je prosvjed povodom HE Lešće i županica je izjavila na prosvjedu da postoji 10 mogućih rješenja za HE Lešće. Kojih je  to konkretno 10 mogućih rješenja tako da javnost može znati u kojem se smjeru misli ići, pitala je Vlatka Krizmanić iz Možemo!.

Furdek Hajdin odgovorila je kako hidroelektrana u vlasništvu HEP-a, a rijeka Dobra je dana na upravljanje Hrvatskim vodama. Ističe kako županija nema direktni utjecaj da mijenja situaciju na Dobri, već da samo mogu ukazivati na problem.

-2018. smo u jesen bili na lokaciji s predstavnicima HEP-a i Hrvatskih voda rezultat obilaska je bio taj da je točka bila na sjednici Vlade koja je održana 6.12.2018. i svi smo mi dobili zadatak da se tim problemom bavimo. Hrvatske vode su nositelj izrade dokumenta o kojem govorim. HEP sufinancira izradu dokumenta. Karlovačka županija je supotpisnik tog sporazuma, kazala je Martina Furdek Hajdin, Županica Karlovačke županije.

Cilj je da dokument postane stručna podloga za ugradnju u prostorni plan Karlovačke županije, govori županica koja je ovom prilikom odgovorila na pitanje o kakvih se deset rješenja radi kada se govori o problematici HE Lešće.

-Radi se o četiri varijante koje imaju svoje podvarijante. Jedna se odnosi na režim rada koji se može mijenjati, drugi se odnosi na zahvate u koritu ili obalama da se spriječi erozija tla, da se podižu pragovi na slapištima. Treća i četvrta varijanta se vežu na izgradnju novih građevina na rijeci Dobri, dodala je Furdek Hajdin.

Nacrt je napravljen i dovršen, predložena su tri rješenja. Ta rješenja će se uključiti u stratešku procjenu utjecaja na okoliš, a izrađivač će morati raditi studiju izvodljivosti. Dokument će biti i na javnoj raspravi koja će biti ponovljena.