Naša županija na cikloturističkoj karti Alpe-Adria

Na novootisnutoj cikloturističkoj karti regije Alpe-Adria nalazi se i Karlovačka županija. Karta obuhvaća pet zemalja i njihove regije (Mađarska, Austrija, Slovenija, Hrvatska i Italija), a među njima je i naša županija, kao značajna destinacija za cikloturizam s brojnim označenim cikloturističkim rutama. Kartu su predstavili tajnik organizacije Alpe-Adria i predstojnik Glavnog ureda Koruške regije u Austriji Thomas Pseiner i predstojnik Ureda državne uprave zadužen za međunarodnu suradnju i Interreg pri Alpe-Adrija organizaciji, također iz Koruške, Hannes Slamnig. 

 

Turistička zajednica Karlovačke županije sudjelovala je u osmišljavanju sadržaja i označavanju ruta na karti, a dodatno imamo certificiran 21 smještajni objekt namijenjen cikloturistima, prema standardu kvalitete Cyclist Welcome. Karta je tiskana u nakladi od 14 tisuća primjeraka na engleskom jeziku, a Karlovačka županija će dobiti tisuću primjeraka koji će biti podijeljeni turistima na značajnijim turističkim točkama u županiji. Ostali će primjerci biti distribuirani po drugim zemljama/regijama članicama. Vrijednost projekta je 14 tisuća eura.