Dani draganića

Kolegiji županice odrađeni u Vojniću, Krnjaku i Bariloviću

Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar i zamjenik župana Dejan Mihajlović, zajedno sa suradnicima, načelnicima su istaknuli informacije koje se tiču županijskih aktivnosti i projekata, navodi kazup.hr.

U Osnovnoj školi Vojnić u 2022. godini planiran je početak radova na sanaciji elektroinstalacija, a procijenjena vrijednost projekta je 1,2 milijuna kuna. Do kraja godine se planira završetak radova na izgradnji objekta za hitnu medicinu, čija je ukupna vrijednost 3,7 milijuna kuna.

U Krnjaku je u tijeku dovršetak projektne dokumentacije za unapređenje kvalitete školske kuhinje pri OŠ Katarine Zrinski Krnjak, čime bi se zbog neadekvatnih uvjeta za pripremu školskih i vrtićkih obroka iznimno povećala kvaliteta rada i pružanja usluge. Zbog uspostave predškolskog odgojno – obrazovnog programa u školi, povećan je broj prvašića u novoj školskoj godini sa prošlogodišnjih 3 na 13 učenika.

Vezano uz projekt uspostave mljekare i klaonice u Općini Krnjak, trenutno se dovršava elaborat utjecaja zahvata na okoliš. Općina Krnjak je uredila dječje igralište ukupne vrijednosti 135 tisuća kuna, a Karlovačka županija je sudjelovala sa 39 tisuća kuna.

U Općini Barilović u tijeku je dogradnja i rekonstrukcija OŠ Barilović radi prelaska u prvu smjenu. Procijenjena vrijednost projekta je 6,7 milijuna kuna, a izvodi se u dvije faze. U prvoj fazi bit će dovršena dogradnja učionica sanitarija i hodnika, a u drugoj fazi će se dograditi kuhinja i blagovaonica. Vezano uz školu, u planu je i izgradnja školske sportske dvorane, za koju je u 2021. Karlovačka županija financirala izradu projektne dokumentacije u iznosu 250 tisuća kuna.