Demografsku katastrofu u Karlovačkoj županiji zorno odražava broj učenika: Najmanje ih je u posljednjih deset godina

U srednjim školama skoro tisuću, ili točno 996, učenika je ove školske godine manje nego 2011/2012, a u osnovnim je to smanjenje još veće: za 1.129.

Prije deset godina, školske godine 2011/2012 u 13 srednjih škola u Karlovačkoj županiji išlo je 4.783 učenika. U ovoj školskoj godine u srednjim školama ih je 3.787.

No, nije broj učenika konstantno smanjivan: iznimke su bile 2012. i 2013., ali od školske godine 2014/2015 srednjoškolaca u Karlovačkoj županiji svake godine sve je manje. Ove ih je najmanje u posljednjih 10 godina.

U osnovnim školama situacija nije bolja, naprotiv, još je i gora: tamo je za desetljeće broj učenika pao za 1.129. U već spomenutoj školskoj godini 2011/2012 u 29 osnovnih škola išlo je 9.165 učenika, a u ovoj 8.036. Jedini rast bio je sa školske godine 2013/2014 na 2014/2015, za 45; svih ostalih godina pad je konstantan.

Samo od lani u osnovnim školama je 155 učenika manje, 40 u srednjim.

Podaci koji zorno odražavaju demografsku katastrofu su iz županijskog izvješća, no u Karlovačkoj županiji danas nam ih nisu željeli komentirati jer će to, kazali su nam, biti sutra na sjednici Županijske skupštine i tada će nam biti na raspolaganju.