Današnji dan pamtit će generacije- počela je obnova Kina Edison

Današnji dan pamtit će generacije. Počeli su pripremni radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Kina Edison.

Obnovom brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison u Karlovcu ukupno 2.151,00 m2 površine stavit će se u funkciju razvoja integrirane turističke ponude Grada Karlovca, što će doprinijeti povećanju broja posjetitelja i rastu cijena nekretnina u staroj gradskoj jezgri.  U okviru ovog projekta realizirat će se samo obnova brownfield lokacije, dok će se provedba usluga/sadržaja na obnovljenoj lokaciji osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa Strategijom razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027.

Nositelj projekta je Grad Karlovac, a ukupna vrijednost iznosi 25.823.352,76 kuna, od čega 21.924.698,38 kuna sufinancira Europska unija.