Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2022. godinu

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2022. godinu koji iznosi 1.380.578.035 kuna i veći je u odnosu na Rebalans I. za 3,85 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu iznosi 564.847.359 kuna i veći je za 4,26 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2021. godine. Proračun je prihvaćen s 30 glasova „za“ 6 glasova „protiv“ i 5 „suzdržanih“.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 148 milijuna kn, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 53,6 milijuna kn.  S 15 milijuna kuna sufinancirat će se izgradnja nove škole u Strmcu. Studenti i srednjoškolci i u 2022. godini mogu računati na izdašne stipendije.

 Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 89 milijuna kn. Poduzetnici  iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 7 milijuna kuna, 17,3 milijuna kuna osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja, dok je 21,2 milijuna kuna planirano za Centar za kompetentnost, a za pripremu i provedbu EU projekata osigurano je 4 milijuna kuna.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 56,5 milijuna kuna od čega je najveći iznos, 10,7 milijuna kuna osiguran za kapitalna ulaganja. Sufinancirat će se 8 T1 timova hitne medicinske pomoći za što je osigurano 5,7 milijuna kn, a nešto više od 2 milijuna kuna osigurano je za liječničke specijalizacije. Planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju poliklinika u Samoboru i Velikoj Gorici, a novost u Proračunu je milijun kuna za ambulante u ruralnim krajevima koje s obzirom na mali broj pacijenata posluju s gubitkom. Kao i prethodnih godina za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se po 1000 kn.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se više od 24 milijuna kuna. Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna, a novost u Proračunu je 800 tisuća kuna za energetsku učinkovitost na OPG-ovima i 800.000 kuna za pilot projekt uvođenja eko hrane u škole i vrtiće.

Gradovima i općinama namijenjeno je 5 milijuna kuna za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima kao i milijun kn za vrtiće. Osniva se i Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava za koji je planirano 1,9 milijuna kuna.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 60,3 milijuna kuna, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 40,05 milijuna kn od čega je 30 milijuna kn pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je nešto više od 7 milijuna kuna. Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna kuna, a za sport 7,6 milijuna kuna. Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je gotovo 92 milijuna kn, od čega je 60 milijuna kn namijenjeno obnovi zgrada oštećenih potresima.