Dani draganića

Vijećnici donose najvažniji financijski dokument: Karlovački proračun u 2022. bit će 462,5 milijuna kuna

462,5 milijuna kuna iznosit će karlovački proračun iduće godine.

Pročelnica Lidija Malović, predstavljajući prijedlog gradskim vijećnicima, kazala je kako su najizdašniji proračunski prihodi, u iznosu od 145,9 milijuna kuna, opći prihodi, no rastu i prihodi proračunskih korisnika, iz EU fondova i pomoći. Rashodi su planirani u jednakom iznosu kao i prihodi, a najveći među njima, nešto više od 63 posto, su rashodi poslovanja.

– Ambiciozan, a vjerujemo i realan i ostvariv, ocijenila je Malović proračun.

Njena prezimenjakinja, SDP-ova vijećnica Dragica Malović, kazala je da bi malo tko bio protiv kada bi se gledao samo njegov iznos, ali i primjetila da stagniramo, da nema pravog rasta i da je bez EU komponente „veliko ništa“.

Vijećnik Darko Stanković (HDZ) ocijenio je proračun dobro izbalansiranim u sadašnjim gospodarskim i društvenim uvjetima i napomenuo da valja imati na umu kako je velik dio proračuna definiran unaprijed zadanim zakonskim i podzakonskim aktima.

– Grad Karlovac je spreman za ipak skok: da se iz rekonstrukcija prebacimo u novogradnju, slikovit je bio gradonačelnik Damir Mandić u svom „branjenju“ proračuna i napomenuo da će platforma otvorenog proračuna biti od koristi svima – proračun će biti bliži građanima, a i preciznije će se pratiti sve što Grad radi.