Dani draganića

Park budućnosti u Grabriku – 2022. izrada projektne dokumentacije

Grad Karlovac iduće godine planira izradu projektne dokumentacije za izgradnju budućeg parka u Grabriku. Bio bi smješten na zelenoj površini pored škole, vrtića i vodocrpilišta koja će projektiranim uređenjem biti obogaćena sadnjom višeg zelenila i raznim sadržajima za korisnike svih dobnih skupina. Dio parka bit će uređen za bavljenje sportskim aktivnostima, odijelit će se posebni dio sa rekvizitima za treniranje pasa, a ostavit će se i još dovoljno slobodnog prostora za razne slobodne neorganizirane aktivnosti. Vrijednost izrade projektne dokumentacije je 200 tisuća kuna.  

Pogledajte idejno rješenje Parka budućnosti u Grabriku.