Rezultati odvojenog prikupljanja otpada u Dugoj Resi bolji od očekivanog

Količina prikupljene plastike se povećala za 470 posto

Gradonačelnik Duge Rese Tomislav Boljar i direktorica tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o. Josipa Škrtić Pucarević zahvaljuju se građanima na trudu oko odvajanja otpada. Rezultati prikupljanja otpada su, kažu, bolji od očekivanoga.

Novi način prikupljanja otpada, odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u Dugoj Resi je počelo 1. siječnja 2021. godine s ciljem što većeg smanjenja miješanog komunalnog otpada.

U odnosu na 2020. godinu miješani komunalni otpad se u 2021. godini smanjio za 37 posto. Ukupna količina prikupljenog papira u istoj se godini povećala za 105 posto, dok se količina prikupljene plastike povećala za 470 posto.

U brojkama je to ovako: miješani komunalni otpad se s 2.028 tona smanjio na 1.277 tona. Plastika se s 14 tona povećala na 82 tone, a papir i karton sa 69 tona na 143 tone. Te količine odnose se na prikupljanje otpada na kućnom pragu ukupno 5.000 korisnika, te na reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište otvoreno je 8. ožujka 2021. g. i tamo je prikupljeno 3.000 tona otpada. Ove su godine podijeljeni i komposteri za one koji su ih željeli, a podijeljene su i vrećice za odvajanje papira i plastike na kućnom pragu, nabavljeno je i dvokomorno vozilo vrijednosti 2,5 milijuna kuna, od čega je milijun i pol financirano europskim sredstvima.

Za potrebe groblja ove je godine nabavljena hladnjača kako bi unaprijedili grobarsku djelatnost i prijevoz pokojnika. Djelatnost prijevoza pokojnika i pogrebne opreme tvrtka Čistoća je osnovala 2019. godine. Za potrebe zimske službe nabavljen je traktor s prikolicom, ralicom i posipačem. Sveukupne investicije uložene u opremu ove godine su 2,5 milijuna kuna.

Kako bi se povećala količina odvojenog otpada, tvrtka Čistoća planira u novoj godini u kolektivnom stanovanju omogućiti odvajanje bio otpada pomoću posebnih spremnika. U prosincu su prijavili na natječaj električno vozilo za zbrinjavanje bio otpada koje bi služilo za prikupljanje otpada u kolektivnom stanovanju. Grad je u procesu nabave kanta za papir i plastiku za individualna stanovanja kako bi se sa trenutnih vrećica prešlo na kante.

Tvrtka Čistoća pokriva i općinu Netretić i Generalski stol u kojima je plan uspostaviti uslugu gospodarenja otpadom. U siječnju će u Generalskom stolu biti otvoreno reciklažno dvorište.