Ponovo poništen natječaj za projektiranje i izgradnju CGO Babina Gora – sve ponude premašile planiranih 179,9 milijuna kuna, neke i duplo

Ponovo je poništen natječaj za odabir izvođača za projektiranje i izgradnju CGO Babina Gora.

Sve četiri zaprimljene ponude u postupku javne nabave bile su više od 179,9 milijuna kuna, koliko je procijenjena vrijednost radova i kretale se od 284,9 do 395,9 milijuna kuna, bez PDV-a. Postupak je stoga poništen, a novi bi trebao uslijediti u veljači. Kazala je to za Trend direktorica Kodosa Marija Tufeković, napomenuvši da za tako visoke ponude nisu imali osigurana sredstva.

– Budući da su cijene sve četiri zaprimljene ponude u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora u znatnoj mjeri prelazile procijenjenu vrijednost nabave te da nismo imali osigurana sredstva za ponude koje u toj mjeri prelaze procijenjenu vrijednost nabave, temeljem Zakona o javnoj nabavi iste su ocijenjene kao neprihvatljive te smo ih temeljem istog zakona bili obvezni odbiti. Obzirom da nakon odbijanja sve četiri neprihvatljive ponude nije preostala niti jedna valjana ponuda, temeljem Zakona o javnoj nabavi bili smo obvezni poništiti postupak javne nabave, što je i učinjeno 29.12.2021. i Odluka o poništenju je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ispričala je Tufeković.

Protiv takve odluke ponuditelji se mogu žaliti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku deset dana od dana njena primitka. A to znači da do 10. siječnja traje žalbeni rok.

– Novi postupak javne nabave za isti predmet nabave započet ćemo nakon  isteka žalbenog roka te završetka postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izmijenjenu dokumentaciju o nabavi. Nakon toga pokrenut ćemo postupak javne nabave.Sve aktivnosti oko postupka javne nabave redovito komuniciramo s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja koje je zaduženo za sustav održivog gospodarenja otpadom, a koje podržava nastavak aktivnosti koje će dovesti do izgradnje CGO-a, naglasila je Tufeković.

Procijenjena vrijednost radova projektiranja i izgradnje CGO Babina Gora i u tom ponovljenom natječaju ostat će ista: nešto manje od 180 milijuna kuna.

– Kao i u svim prethodnim postupcima javne nabave, vrijednost će ostati ista budući da ta sredstva na koja je procijenjena vrijednost imamo osigurana ugovorima s Ministarstvom i Fondom. Nakon što dobijemo ponude u sljedećem postupku, ponovo ćemo kontaktirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje nam je posredničko tijelo razine 1 u ovom postupku i koje će nam onda odobriti ili ne odobriti dodatna sredstva, rekla je Tufeković.

Novi natječaj za odabir izvođača radova budućeg Centra na Babinoj Gori trebao bi biti objavljen u veljači.