KABA

Veliku vojarnu u Karlovcu Grad i Županija vide kao centar umjetnosti, kulturnih i kreativnih industrija, ali – nemaju novca; “spas” traže u EU i nacionalnim fondovima

Velika vojarna trebala bi postati “Centar umjetnosti – centar kulturnih i kreativnih industrija Karlovac”. Plan je to Karlovačke županije i Grada Karlovca, no njegova realizacija ovisi – naravno – o novcu.

Povijesnu zgradu, koju je Grad 2007. prodao Karlovačkoj banci, Županija i Grad planiraju otkupiti od vlasnika pa onda pretvoriti u centar u kojem bi svoje mjesto trebale imati i Glazbena škola i Gimnazija Karlovac.

Sam Grad i Županija novca za ovakav projekt nemaju, a do potrebnih sredstava, pokušat će doći iz europskih i nacionalnih izvora.

Izvjesno je, po riječima županice Martine Furdek Hajdin, da će zgradu u povijesnoj gradskoj jezgri, urediti javni sektor i javni novac. Donedavni plan bio je, podsjetimo, da to učini privatni, ali nije zaživio.

Proširenje gimnazijskog programa i povećanje broja učenika u gimnaziji društvenog karaktera, uz Glazbenu školu, je ono što priželjkujemo da se dogodi u Velikoj vojarni, rekla je Furdek Hajdin.

Dodala je da se o tome već razgovaralo s nadležnim ministarstvom obrazovanja, uključeno će biti i Ministarstvo kulture jer je Velika vojarna zaštićeno kulturno dobro pa ako financiranje bude moguće kroz Mehanizam za otpornost i oporavak, centar kulturnih i kreativnih industrija bila bi priželjkivana namjena. No, da bi takav plan postao više od toga, nužno je osigurati novac.

Razgovarali smo s vlasnikom, ali u bilo kakav oblik imovinsko-pravnog rješavanja ne bismo željeli ući bez izglednog izvora financiranja jer to je rizik za koji niti Grad, niti Županija u ovom trenutku nisu spremni, rekla je Furdek Hajdin.

Ove godine, bude li financiranje izvjesnije, budući centar umjetnosti mogao bi krenuti u projektiranje.

2022. će oblikovati i definirati Mehanizam za otpornost i oporavak, kao i višegodišnji financijski okvir do 2027. Ako ove namjene o kojima govorima pronađu mogućnost financiranja, mi bismo išli u dogovore za projektiranje i ulazak ovih dviju institucija u tu zgradu, najavila je Furdek Hajdin.

Nositelj projekta bit će Karlovačka županija, koja je osnivač srednjih škola pa tako i Glazbene i Gimnazije, sve, naravno, u suradnji s Gradom Karlovcem.

omicron