Manji je i broj kućanstava, popisano ih je 1,4 milijuna, što je 5,31 posto manje nego prije 10 godina. Najveći pad kućanstva bilježi Sisačko-moslavačka županija, a najmanji Grad Zagreb.

U većini županija raste broj stanova. Stambenih jedinica je 2,3 milijuna, što je rast od 4,61 posto, odnosno za više od 103.000