KABA

Prodaje se posljednja parcela u Poslovnoj zoni Gornje Mekušje, Grad krenuo u formiranje Poslovne zone Selce

Grad Karlovac raspisao je javni natječaj za prodaju posljednje od ukupno deset parcela u Poslovnoj zoni Gornje Mekušje.

Većina tvrtki, koje su našle svoje mjesto u zoni, ishodila je građevinsku dozvolu, a a jedna je već počela s izgradnjom poslovnog objekta u zoni. Procjenjuje se da će u slijedećih godinu dana većina tvrtki krenuti s investicijskim radovima i započeti gospodarsku djelatnost.

Obzirom na interes  i potrebu gospodarstva za komunalno uređenim parcelama, Grad Karlovac je pristupio formiranju nove Poslovne zone Selce – Karlovac, koja obuhvaća ukupnu površinu od približno 71,4 hektara i nalazi se uz autocestu Zagreb – Karlovac. Zona je upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Izrađena je dokumentacija za izgradnju pristupne ceste te je za istu u ishođenju lokacijska dozvola.

Predmet projektiranja je mreža prometnica za dvosmjerni promet s oborinskom odvodnjom, DTK kanalizacijom i javnom rasvjetom sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko – servisni predio Selce.