Dani draganića

Kako Grad Karlovac treba upravljati imovinom? U javnom savjetovanju Prijedlog Plana, iz Grada pozivaju sve da kažu što misle

Što misle o Prijedlogu Plana upravljanja imovinom Grada Karlovca za 2022., Karlovčani mogu reći do 7. ožujka.

Do tada traje e-savjetovanje s javnošću, pokrenuto danas, a iz karlovačke Gradske uprave pozivaju građane da u njemu sudjeluju svojim prijedlozima i komentarima.

Iz Grada podsjećaju da je Gradsko vijeće prije godinu dana donijelo Strategiju upravljanja imovinom Grada od 2021. do 2027. Ona “predstavlja obvezujući dokument u funkciji učinkovitijeg upravljanja imovinom u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Karlovca”, sadrži dugoročne, srednjoročne i kratkoročne smjernice i ciljeve vezane uz upravljanje imovinom, a sve kako bi se osiguralo da ta imovina bude u službi gospodarskog i demografskog rasta, socijalne pravednosti i zaštite javnog i interesa Grada Karlovca.

– Za definiranje godišnjih planova, kao i implementacije cjelokupne Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca, potrebno je koristiti osnovnu podjelu strateških i posebnih ciljeva, koja je sadržana u osnovnom dokumentu Strategije. S obzirom na različitost i specifičnost pojedinih portfelja imovine, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg upravljanja istima, za svaki portfelj i podportfelj Godišnjim planom su predviđene posebne specifične strateške mjere  – kratkoročni ciljevi, smjernice i provedbene mjere, kažu u Gradu i pozivaju građane da se uključe u e- savjetovanje.

Prijedlog Plana i svi obrasci su na stranicama www.karlovac.hr.

 

LJ.Z.

foto: Trend arhiva