Dani draganića

Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije izgradnje prometnice Luščić

Samo tjedan dana nakon potpisa ugovora o projektiranju dječjeg vrtića Luščić, danas je s tvrtkom PRO-SIGNAL j.d.o.o. iz Gline potpisan Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije izgradnje prometnice Luščić. Izrada projektne dokumentacije vrijedna je 59.500,00 kuna, a rok za izradu tri mjeseca od potpisa ugovora.

-Projektiranje predviđa izgradnju prometnice koja se nalazi na dijelovima k.č.br. 2185/1 i 2186 k.o. Karlovac II, unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Luščić – centar. Prometnica je planirana za dvosmjerno odvijanje kolnog prometa sa stazama za kretanje pješaka i biciklističkim stazama, a unutar čestice prometnice predviđa se pripadajuća komunalna infrastruktura, zelene površine za postavljanje prometne opreme i javne rasvjete, sadnju drveća i niskog zelenila, izvijestili su iz Gradske uprave.

Uz prometnicu projektirat će i parkirališta sa 33 parkirališna mjesta. Buduća prometnica omogućiti će pristup budućem dječjem vrtiću i osnovnoj školi.

-Projektiranje objekta dječjeg vrtića Luščić, škole Luščić i buduće prometnice ne ugrožava niti je u koliziji s postojećim objektima na prostoru bivše vojarne. Luščić koje trenutno koriste različite sportske udruge.