KABA

Županija vraća studente u Petrinju: radovi na zamjenskom prostoru u punom jeku

Tijekom razornog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje stradale su mnoge obrazovne ustanove, pa tako i zgrada Petrinjskog Odsjeka Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te zgrada I. Osnovne škole Petrinja. Zgrade su teško oštećene te su privremeno neuporabljive. Oštećenja koja su nastala na matičnim objektima kao posljedica potresa su velikih razmjera te zgrade iziskuju cjelovitu obnovu. Budući oštećenja ne dopuštaju nastavak provedbe nastave i korištenje učenicima i studentima bilo je potrebno pronaći mjesto na kojem bi se moglo organizirati sigurno i adekvatno provođenje nastave.
Nakon što je Sisačko-moslavačka županija pokrenula postupak radova sanacije nakon potresa na zgradi Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji, u njoj se organizirala nastava u dvije smjene tako da jednu smjenu pohađaju učenici OŠ Dragutina Tadijanovića, a drugu smjenu učenici I. Osnovne škole Petrinja. Knjižnica i stručna služba I. Osnovne škole također se smjestila u navedenim prostorijama.
Nastava na Učiteljskom fakultetu Odsjeka u Petrinji provodila se za to vrijeme u svim oblicima, ali većinom online na gotovo svim studijskim programima.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, svjestan važnosti ostanka studenata u Petrinji i povijesnog značaja Petrinje kao studentskog grada, inicirao je uređenje dodatnog prostora u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića kako bi isti objekt zbog novonastale situacije neometano i adekvatno mogli koristiti svi navedeni učenici i studenti. Pristupilo se provođenju postupka javne nabave za predviđene radove te 10. siječnja 2022. godine potpisan je Ugovor o nabavi radova rekonstrukcije 2. kata osnovne škole Dragutina Tadijanovića u iznosu od 2.400.000,00 kuna s PDV-om.

Premda visoko školstvo nije u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije i ovdje smo se uključili pomoći jer želimo fizički vratiti studente u našu Petrinju. Kao što ste imali priliku vidjeti, radovi napreduju dobrom dinamikom i svakodnevno smo prisutni u komunikaciji na svim  gradilištima koje imamo. Sisačko-moslavačka županija omogućila je i osigurala uvjete svoj djeci s potresom pogođenog područja da nastavu pohađaju u svojim gradovima. Želim najaviti i novost koju uvodimo od iduće akademske godine, a moći će ju koristiti i studenti Učiteljskog fakulteta ovdje u Petrinji, a to je jednokratna naknada u iznosu od 5.000 kuna koju ćemo dodjeljivati svim studentima s područja županije koji upišu fakultet na potresom pogođenom području. Imamo izvrsne predavače, imamo dobre programe i na Učiteljskom i na Metalurškom fakultetu i želimo mlade zadržati u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je konkretna mjera i poticaj mladima, a ovdje danas vidimo kako radimo i na poboljšanju uvjeta studiranja, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak prilikom obilaska radova.

Podsjetimo, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja nakon razornog potresa bila je označena žutom naljepnicom. Objekt je zahvaljujući vrijednim donacijama u kratkom vremenu obnovljen te je započela nastavna godina 2021./2022. Organiziran je dvosmjenski rad na način da u prostoru škole jednu smjenu pohađaju učenici I. Osnovne škole Petrinja koja je neuporabljiva, a koja će se obnavljati donacijom Republike Mađarske. U narednim mjesecima zgradu će početi koristiti i studenti, a neki od njih već su danas iskazali zadovoljstvo što se uskoro vraćaju u Petrinju.