Dani draganića

Obilježava se Dan ružičastih majica – dan podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju

Posljednje srijede u veljači obilježavamo Dan ružičastih majica kojim se na simboličan način želi skrenuti pozornost na problem sve učestalijega vršnjačkog nasilja u školama.

Ovaj običaj nastao je 2007. godine u Kanadi kada je dječak u znak podrške majci oboljeloj od karcinoma dojke došao u školu obučen u ružičastu majicu zbog čega je doživio izrugivanje I verbalno nasilje. Kolege iz njegovog razreda počeli su sljedećih dana dolaziti u školu identično obučeni kako bi mu iskazali  potporu te ukazali na problem vršnjačkog nasilja u školama.

Jednoglasnom odlukom Hrvatskog sabora 17. veljače 2017. godine cijela Republika Hrvatska nosi ružičasto u znak borbe protiv vršnjačkog nasilja.

-Premda se proteklih godina mnogo govorilo o vršnjačkome nasilju, ono u praksi još nije dovoljno prepoznato niti je u dovoljnoj mjeri obuhvaćeno prevencijom, posebice kad je riječ o psihičkom i online nasilju. Čak i kada prijave nasilje odraslima, djeca nerijetko ne dobivaju odgovarajuću zaštitu ni razumijevanje, te se njihova patnja nastavlja u tišini. Posljedice vršnjačkog nasilja mogu biti dugotrajne i teške, a u nekim slučajevima mogu izazivati psihičke i fizičke tegobe i u odrasloj dobi. Zato je iznimno važno djecu upoznati sa svim oblicima nasilja te ih osnaživati da nasilje prijave odrasloj osobi u koju imaju povjerenja. Odrasli su dužni dijete zaštititi od nasilja te mu pružiti potrebnu podršku i pomoć, a s počiniteljima nasilja raditi na razvijanju empatije, preuzimanju odgovornosti i učenju učinkovitijih obrazaca ponašanja. Na važnost ovih aktivnosti proteklih godina su upozoravala i djeca iz naše Mreže mladih savjetnika (Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu -MMS) koja pozivaju odrasle na učinkovitiju prevenciju vršnjačkog nasilja, osobito u školama, stoji u priopćenju pravobraniteljice za djecu.

Kao najvažniju preventivnu aktivnost pravobraniteljica ističe omogućavanje sigurnog ozralja za djecu u školu s jasnim stavom prema nasilju kao neprihvatljivoj pojavi za koju dolaze posljedice.

-Također je nužno izgrađivati suradničke i podržavajuće odnose među učenicima i djelatnicima škole, a to je moguće postići jedino promišljenim i kontinuiranim pristupom na razini cijele škole. Preventivne strategije i programi, koji uključuju i učenike, i nastavnike, i roditelje, moraju biti sastavni dio školskih kurikuluma, znanstveno utemeljeni i s očekivanim pozitivnim ishodima za djecu. Nastavnike treba osnažiti da se znaju i mogu uhvatiti u koštac i sa složenim problemima s kojima se nužno susreću u radu s učenicima. Poželjno je osigurati u školama stručnu službu ekipiranu različitim stručnjacima, te surađivati i s drugim institucijama i službama koje se bave zaštitom djece. Važno je i da svaka škola bude svjesna svoje odgojne uloge te da bude uključena u živote svojih učenika i kada nisu u školi. Stoga se djelatnici škole moraju baviti i nasiljem među učenicima koje se odvija na internetu i društvenim mrežama te izvan školske zgrade.

Nije dovoljno administrativno primijeniti propise i procedure, na školama je puno veći zadatak, odnosno odgovornost.

-Škole su dužne poštovati protokole o postupanju u slučajevima nasilja i poduzeti aktivnosti u skladu s propisima, ali pritom je jednako važno voditi računa o najboljem interesu svakog uključenog djeteta. Nije dovoljno administrativno primijeniti propise i procedure, a zanemariti interese i glas djeteta koje je doživjelo nasilje i koje je nerijetko dodatno viktimizirano formaliziranim postupanjem škole. Ne smije se zanemariti ni obvezu da se djecu koja su počinila nasilje usmjeri preuzimanju i razvijanju odgovornosti, što je ključno za sprečavanje daljnjeg nasilja i uspostavljanje mira među djecom. Ne zaboravimo da je važno djeci omogućiti da ih se čuje, jer djeca mogu i trebaju imati vrlo važnu ulogu u prevenciji vršnjačkoga nasilja. Dan ružičastih majica upravo naglašava taj njihov aktivitet i podsjeća na njihov vrijedan doprinos prevenciji nasilja – koja je zajednički trajni zadatak i odraslih i djece.