Dani draganića

Prva Uprava šuma u Hrvatskoj osnovana 1765. godine na karlovačkom području

Skulpturu za prisjećanje na godinu osnutka šumarije u Vojniću su otkrili načelnik Nebojša Andrić i šumari Marin Svetić, Ivan Grginčić i Oliver Vlainić

Ispred Muzeja Domovinskog rata na Turnju otvorena je šumarska info ploča, dok su ispred šumarije Vojnić predstavljene drvene skulpture. Niz događanja šumari su organizirali uz prisjećanje na 23. veljače 1765. godine. Tog je dana osnovana prva poznata hrvatska Uprava šuma za četiri pukovnije Karlovačkog generalata. Pod upravom su formirane tri šumarije s pripadajućim osobljem, a za sjedišta su određene Baške Oštarije, Krasno te Petrova Gora.

Detalje o osnutku šumarske uprave na ovim prostgorima, ali i aktualnim događanjima u Vojniću je otkrio upravitelj Marin Svetić. Tom prilikom podsjetio je na sve što su prošli žumari Vojnića i karlovačke okolice tijekom proteklih godina. Iznimno zadovoljan akcijama šumara je i načelnik općine Vojnić Nebojša Andrić.

-Zaista mi je drago što je ova skulptura postavljena i to ovdje u centru Vojnića uz državnu cestu. Mnogi će je vidjeti, zapitati se o čemu je riječ, otići na internet i na kraju saznati kako je ovdje osnovana prva hrvatska šumarija. I nakon svega poruka mnogima koji se ovih dana brinu o šumama, a u šumi su bili samo na internetu. Ovo je dokaz da su šumari znali voditi brigu o šumama protrklih 260 godina, a siguran sam da su to u stanju raditi i narednih 260 – rakao je načelnik Andrić.

Skulpturu sa brojkama osnutka šumarije u Vojniću uz načelnika Andrića otktili su šumari Marin Svetić, Ivan Grginčić i Oliver Vlainić.