Za rad udruga koje se bave društveno osjetljivim skupinama Grad izdvojio više od 699 tisuća kuna

Grad Karlovac s početkom godine potpisao je ugovore o financiranju institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama. Ugovori su potpisani na osnovu natječajnog postupka i odnose se na programsko razdoblje od tri godine, odnosno od 2022. do 2024. godine. Za aktivnosti 11 udruga Grad Karlovac je osigurao 699.885,28 kuna.

Gradonačelnik Grada Karlovca danas je i obišao neke od njih, korisnike novog ciklusa trogodišnje potpore.

U Savezu udruga invalida Karlovačke županije razgovaralo se o svakodnevnim aktivnostima udruga, aktualnoj problematici poskupljenja energenata, još snažnijoj podršci i suradnji. Na posebno dobru reakciju udruga naišla je inicijativa i želja gradonačelnika da se u skorije vrijeme sve udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom nađu pod istim krovom u još intenzivnijoj i efikasnijoj interakciji i suradnji.

Financijsku potporu dobili su Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Društvo multiple skleroze Karlovačke županije, Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije, Udruga slijepih Karlovačke županije, Rajska ptica Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije, Udruga slijepih Uska, Udruga za djecu teškoćama u razvoju Zvončići, Jak kao Jakov, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Karlovac, Udruga Milosrđe-Centar za beskućnike Karlovac, Ženska grupa Karlovac Korak.