Dani draganića

U Karlovačkoj županiji žene brojnije od muškaraca – objavljeni podaci Popisa stanovništva 2021. po starosti i spolu

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o broju stanovnika prema starosti i spolu na razini županija. Prema posljednjem Popisu stanovništva 2021. žene su brojnije u svim županijama, pa tako i u našoj.

Od ukupnog broja stanovnika u Karlovačkoj županiji – 112 596 više je žena (57 944) nego muškaraca (54 652).

Do 54 godine starosti muškarci su u prednosti. Ima ih 34 263, a žena 1 786 manje – 32 477. No, nakon 55 godina do 85 i više prevagu imaju žene. Radi se o brojki 20 925 žena dok je muškaraca 16 025 – 4 900 manje.

Mladih do 30 godina starosti imamo 30 473. Onih srednje dobi najviše – 45 173, dok starijeg stanovištva imamo 36 950.