Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući Karlovac vodi brigu o 700 korisnika u njihovim domovima. Karlovačka županija uz Grad Zagreb po tome jedinstvena u Hrvatskoj

Prije 27 godina osnovana je Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući Karlovac. Od tada svojim korisnicima pruža fizikalnu terapiju, savjetovanje, kao i pružanje zdravstvene njege u njihovim domovima. Ustanova broji gotovo 700 korisnika. Najmlađi korisnik je dijete od 5 godina, a  najstariji ima 102 godine. Ustanova mjesečno odradi čak 3.000 postupaka. Sve to rečeno je na press konferenciji u prostoru Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na kojoj je predstavljen rad Ustanove.

-Možemo reći da je to jedan od oblika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji je najhumaniji, a ujedno i najjeftiniji u sustavu cijeloga zdravstva. Najhumaniji je jer korisnici, naši bolesnici, ostaju u kući, dobivaju uslugu u okruženju svoje obitelji. Što se tiče onog, najjeftiniji, rađene su analize,  da ista ta usluga zdravstvene njege ili fizikalne terapije, kada korisnik mora dolaziti na fizikalnu u bolnicu, puno više poskupljuje cijeli zdravstveni sustav, rekla je Marica Plavetić, glavna sestra ustanove.

Zaposleno je 49 djelatnika, prije svega sestara i fizioterapeuta. Njih je nerijetko premalo da pruže uslugu korisnicima koji se nalaze na području cijele Karlovačke županije. Inače, Karlovačka županije je, uz Grad Zagreb, jedina koja ima registiranu ovakvu djelatnost pomoći u kući.

-Trenutno onaj problem koji je nama najveći je nedostatak stručnog kadra, medicinskih sestara. Medicinskih sestara nema na Zavodu za zapošljavanje. Mi trenutno imamo u kontinuitetu otvoren natječaj za dvije medicinske sestre na neodređeno i tri medicinske sestre na određeno. S ovim manjim kapacitetom, prekovremenim radom uspijevamo izvršiti sve naše usluge, rekla je  Andreja Navijalić, ravnateljica Ustanove za pružanje zdravstvene zaštite Karlovac.

Iako nedostaje sestara, zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar potiče liječnike da daju svojim potrebiti pacijentima uputnice kako bi im zdravstvena zaštita bila pružena u njihovim domovima.

-Pružiti uslugu na primarnoj razini u mjestu stanovanja je put kojim Karlovačka županija ide. Doista je ova Ustanova, ustanova koja pruža skrb u kući pacijenta. Time olakšava postupak ljudima koji su bolesni, da ne moraju nigdje ići, ali zasigurno obiteljima skrb za bolesne pacijente koji tu skrb trebaju, rekla je Hajsan Dolinar.

Koliko je ova Ustanova bitna za oboljele, ali i njihove obitelji potvrđuje korisnica usluga Martina Barić.

-Sestre i djelatnici koji su dolazili tad kod mene u kuću educirali su i obitelj , tako da se lakše snađemo. Poslije tog prvotnog šoka, dolaska kući, trebalo je početi život ispočetka i olakšati si maksimalno. Osim zdravstvene njege, postala sam korisnik i fizikalne terapije i tada je krenuo moj daljnji oporavak i rehabilitacija, rekla je.

Kad je u pitanju zdravstvena njega korisnici moraju imati samo liječničku uputnicu, no kod fizikalne terapije prvo moraju dobiti preporuku specijalista. Po toj preporuci obiteljski liječnik piše uputnicu liječničkom povjerenstvo koje odlučuje hoće li pacijent dobiti uslugu u svome domu.