KABA

Malović: Primanja između muškaraca i žena na svjetskom nivou izjednačit će se za 170 godina

Poražavajuć je podatak kojeg je predsjednica gradskog SDP-a Dragica Malović istaknula baš na današnji Dan žena, da će se, prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, primanja između muškaraca i žena na svjetskom nivou izjednačiti za 170 godina.

-Danas je prilika da pogledamo u prošlost i vidimo koja su postignuća, da pogledamo u sadašnjost i da vidimo taj duboki jaz koji postoji između proklamiranih prava, ravnopravnosti žena i muškaraca i onoga što je stvarno stanje u društvu.  Znamo da na globalnom nivou primanja između muškaraca i žena su različita, u korist muškaraca. Žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u visokoj politici, biznisu, stanje u Hrvatskoj je još gore. I dalje imamo puno radnih mjesta gdje su muškarci više plaćeni, žene su izložene omalovažavanju od svojih muških kolega, svakodnevno smo suočeni s nasiljem koje je upućeno prema ženama i koje se u dijelu javnosti opravdava našom neposlušnošću.

Po njenu mišljenju, borba nije ni približno gotova, a tome će SDP doskočiti zalaganjem za jednake plaće za jednaki rad, za jednake mogućnosti napredovanja, za naknadu pune plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i bolovanja zbog bolesti djeteta, za omogućavanje ugovora na neodređeno vrijeme za žene.