KABA

Korisnicima privatnih domova Karlovačka županija sufinacira smještaj s 200, 300 ili 500 kuna mjesečno

Milijun kuna osigurano je u proračunu Karlovačke županije za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih u privatnom smještaju – po korisniku od 200 do 500 kuna mjesečno.

Uvjet je da korisnik ima prebivalište na području Karlovačke županije u posljednjih 10 godina, da je smješten u privatnom smještaju koji ima sve dozvole za rad te da nema mirovinu veću od 3500 kuna.

Po 500 kuna mjesečne potpore dobit će korisnici s mirovinama do 1500 kuna, po 300 kuna oni kojima je mirovina od 1500 do 2500 kuna, a 200 kuna oni s mirovinom od 2500 do 3500 tisuće.

Na taj način mi ćemo ukupno pomoći 467 korisnika, od ukupno 754 korisnika koje imamo u obiteljskim domovima. Oni koji ne ostvaruju pravo su oni koji ili nisu iz Karlovačke županije ili imaju mirovinu veću od 3500 kuna, kazala je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Sufinanciranje usluge smještaja ne može ostvariti korisnik koji ostvaruje sufinanciranje od strane nadležnog Ministarstva, Centra za socijalnu skrb ili po nekoj drugoj osnovi.

U tijeku je postupak savjetovanja s javnošću koji traje do 18. ožujka, a provedba mjere počinje nakon što ona bude potvrđena na Županijskoj skupštini u travnju ove godine.