Dani draganića

Urbanizam u smjeru “zelenog” – Karlovac kao zeleni grad

Ambicija karlovačke Gradske vlasti je transformacija Karlovca i njegovo buduće “trasiranje” u Zeleni grad. S obzirom na to da su u procesu izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca i Generalnog urbanističkog plana grada, a radi se o cjelovitim izmjenama plana, Grad Karlovac i stručne službe prepoznale su priliku za implementaciju mjera koje bi onda mogle dovesti do statusa Zelenog grada.

Podsjetimo, gradski su vijećnici u svibnju 2020. prihvatili Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama. Kako bi se stvorili uvjeti za provedbu planiranih mjera predviđena je izrada Smjernica, dokumenta koji donosi analizu postojećeg stanja, buduće potrebe u sektoru energetike te definira konkretan energetsko-klimatski koncept kao cjelovito rješenje za planiranje energetike na području Karlovca.

Grad Karlovac će od 15. ožujka otvoriti e-savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o ovoj temi na njihovim internetskim stranicama (www.karlovac.hr). Savjetovanje će biti otvoreno do 14. travnja.