Dani draganića

Dani zajedničke sadnje u Draganićkim lugovima – lopate u rukama šumara, učenika i izviđača

U Draganićkim lugovima je u tijeku akcija Dani zajedničke sadnje u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. udružena sa projektom Compensating by planting kojeg provodi Savez izviđača Hrvatske. Uprava šuma podružnica Karlovac pripremila je površinu i osigurala sadnice, a na terenu je i deset šumara koji provode edukaciju i brinu o pravilnoj sadnji. Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac uključila se sa 60 učenika i sedam nastavnika, a uz njih je i 10-ak izviđača iz Zagreba i odreda Vladimir Nazor iz Karlovca koji su se pobrinuli za prijevoz do radilišta i hranu za volontere.

Poljski jasen se uslijed različitih čimbenika i bolesti uzrokovane gljivom Chalara fraxinea suši u cijeloj Europi, pa tako i u vrijednim Draganićkim lugovima. Upraviteljica šumarije Draganić, Marina Beljan Steković objasnila je da način suzbijanja ove bolesti još nije pronađen pa je nužno sačuvati šumsko tlo dok se ne stvore uvjeti za povrat jasena u sastojine. Stoga se u Draganiću sadi hrast lužnjak, vrsta koja također prirodno dolazi na ovim terenima. Osušila se površina od čak 380 hektara. Već nekoliko godina se dio sanacije se provodi putem EU fondova, a dio vlastitim sredstvima Hrvatskih šuma.

Uprava šuma podružnica Karlovac podržava razne građanske inicijative i održava vlastite akcije poput Dana zajedničke sadnje s ciljem edukacije o šumarstvu. No, kako je pojasnio voditelj UŠP Karlovac Marin Svetić uz redovno gospodarenje šumama pojavljuju se i novi izazovi u šumarstvu te je potrebno mladima na terenu pokazati posljedice klimatskih promjena. Ovoj se akciji i sam pridružio te sadio zajedno s učenicima i demonstrirao stručan način sadnje i sanacije šuma. Ravnatelj Srednje šumarske i drvodjeljske škole Daniel Peris i ostali profesori zadovoljni su da su učenici dobili praksu sadnje u šumskim uvjetima koji će im jednog dana biti svakodnevni posao. Dan Špicer i Dragan Mladenović Gaga iz Saveza izviđača Hrvatske pojašnjavaju da već duži niz godina surađuju sa Hrvatskim šumama. Željeli su iskustva stečena u projektima poput Boranke primijeniti diljem Hrvatske te su prošle godine pokrenuli projekt Compensating by planting pomoću kojeg okupljaju volontere i osiguravaju logistiku pri sanaciji oštećenih šumskih površina i pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta. Zajedno su posadili oko 3000 sadnica hrasta lužnjaka pa su zadovoljni uspjehom dogovorili nastavak zajedničke akcije i sutra i idući tjedan.