Dani draganića

Potpisan je ugovor o mjerama suzbijanja komaraca na području Karlovca

U svrhu provođenja kemijskih mjera suzbijanja komaraca Grad Karlovac je potpisao ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije na iznos od 245.862,50 kuna.

Larvicidno tretiranje provest će se do 12 larvicidnih tretmana na površini od 10 ha i 830 slivnih šahtova, dok će se adulticidno tretiranje provoditi na površini od 263 ha četiri puta godišnje, od svibnja do rujna, ovisno o nalazima mjerenja brojnosti krilatica.