Dani draganića

U Aquatici održana osnivačka skupština akcijske grupe u ribarstvu – FLAG-a

U Aquatici je održana osnivačka skupština FLAG-a (lokacijske akcijske grupe u ribarstvu) koji je okupio proizvođače i prerađivače ribe te ostale zainteresirane sudionike s područja tradicionalnih ribarskih zajednica Pokuplja, Žumberka i sjeverne Like. FLAG je osnovan zbog povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, a na tragu potpore koju ovoj inicijativi pruža Karlovačka županija, Razvojna agencija Karlovačke županije i tri postojeće lokacijske grupe koje djeluju u sastavu Ministarstva poljoprivrede na području Karlovačke županije.

– Uključujemo se u traženje sredstava. U ovom trenutku je važno da smo iskazali interes. Uskoro krećemo u izradu lokalne razvojne strategije koja će popisati sve potrebe uzgajivača i prerađivača ribe na našem području i njih ćemo predložiti Ministarstvu poljoprivrede za akreditaciju te strategije putem koje ćemo dobiti određena sredstva i financirati putem natječaja ribarskog LAG-a, rekao je Milan Medić, voditelj LAG Vallis Colapis-a.

U osnivanju je sudjelovalo više od 20 općina/gradova s područja Zagrebačke, Karlovačke i Ličko-senjske županije te više od 15 poduzeća za uzgoj i preradu ribe, nekoliko vodećih okolišnih i sportskih udruženja i Javna ustanova Aquatika. Branka Petrunić- Becker vlasnica je obrta za dimljenje ribe kojoj je jako drago da će se svi na ovaj način udružiti.

– U svakom slučaju ja očekujem da se na ovaj način pomogne primarnoj proizvodnji, ja sam sekundarna. Moj je problem što nije riba dovoljno dobro sortirana kad mi dolazi, jer nemaju dobru sortirku za ribu, razlika u tim sortirkama je financijska, od 2000 eura do 25000 eura. Očekujem da se pomogne toj primarnoj proizvodnji s nabavom opreme koja je inače skupa. Mi imamo fenomenalne vode, bistre, pune kisika, ne moramo oplemenjivati s respiratorima, Danci kad dođu k nama plaču kad vide kako mi imamo dobru vodu i koliko je imamo. No oni u svom ulju uzgoje pastrve toliko koliko mi nećemo nažalost u sljedećih 30 godina, kazala je Petrunić- Becker, vlasnica obrta za dimljenje ribe.

– Primarna funkcija Aquatike je turistička. Mi privlačimo veliki broj posjetitelja u Karlovac i Karlovačku županiju i primijetili smo velik broj upita za konzumacijom slatkovodne ribe u restoranima našeg kraja no nažalost ugostiteljska ponuda nije dovoljno razvijena. Nakon posjete ovakvom objektu gosti žele slatkovodnu ribu i konzumirati. U tom smislu smo se i uključili u ovu akcijsku grupu, kazala je ravnateljica Aquatike Margarita Maruškić Kulaš.