KABA

Odluka o otpadu, koja donosi i višu cijenu, prošla na Vijeću za zaštitu potrošača – Na redu vijećnici, gradonačelnik pa skuplji odvoz

Ako i Gradsko vijeće na sjednici 31. ožujka bude „za“, Karlovac će dobiti novu odluku o prikupljanju otpada koja će od 1. srpnja, između ostalog, donijeti više cijene odvoza otpada.

Naime, Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga, potvrdila nam je njegova predsjednica, dogradonačelnica Ivana Fočić, dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca.
– Vijeće je zaista bilo dobro, bilo je puno pitanja, odgovora, argumenata i u konačnici odluka je donesena s 5 pozitivnih mišljenja i 3 suzdržana. Nitko nije bio protiv, svjesni su svi situacije i nove zakonske regulative koja na neki način određuje strukturu cijene i novih troškova poslovanja koji idu uz to, rekla  je Fočić.

O novoj odluci raspravljalo je 8 od 9 članova, a pred gradskim vijećnicima naći će se posljednjeg dana ožujka.
– Odluka ide na Gradsko vijeće, nadamo se da će biti usvojena.Nakon toga slijedi donošenje cjenika i formiranje nove cijene koja bi, ako sve bude kako treba, u primjeni od 1. srpnja, najavila je Fočić.

Nakon odluke, a onda i cjenika, kojeg gradonačelnik treba odobriti u roku od 3 mjeseca, očekuje se da će mjesečna cijena kućanstvima za spremnik miješanog komunalnog otpada od 120 litara, s dva pražnjenja, biti uvećana za 30-ak kuna. No, kućanstvima će cijena biti viša, poslovnim korisnicima neće.
– Čistoća je išla na minimalno poskupljenje. Napominjemo da nije svima došlo do povećanja cijene: poslovnim subjektima je išla na niže jer do sad je bila velika razlika u cijeni koja, na neki način, nije bila opravdana. Drugi kriterij je bio da u cijeni odnos fiksnog i varijabilnog dijela bude 70:30, što je i preporuka regulative. Cijena za prosječno kućanstvo, po riječima direktora Čistoće, na mjesečnoj razini će biti veća za 30-ak kuna, izjavila je Fočić.

Na cijenu koju će od ljeta plaćati, Karlovčani će moći utjecati budu li razvrstavali otpad čim više.
– Fiksni dio je 70 posto u odnosu na varijabilni, bit će dva pražnjenja mjesečno. Što se tiče formiranja cijene i načina, išli smo na prihvatljiviji našim građanima. Ukoliko prikupimo sve manje miješanog komunalnog otpada, možemo u budućem razdoblju imati i drugačiji pristup, možda malo bolji, moderniji, inovativniji. U ovom trenutku nema mjesta za kažnjavanja, represiju; moramo zajedno, korak po korak, napomenula je Fočić.

A da bi postotak odvajanja otpada mogao biti veći, i Karlovčani koji ih još nisu dobili, imat će posude za različite vrste otpada.
– Da bi se odluka mogla primjenjivati, mora se pripremiti infrastrukturu i sva kućanstva ju moraju imati kako bi mogla odvajati otpad. Za sad će se ići u reciklažna dvorišta kako bi se što manje otpada odlagalo u kontejnere ispred višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, ali i mi i Čistoća smo otvoreni za daljnje prijedloge i izmjene vezane za popuste itd.; idemo zajedno naprijed i vidjet ćemo što će nam vrijeme donijeti. Krećemo u novi sustav, vidjet ćemo kako će sve funkcionirati pa ako nešto može bolje, može se promijeniti, poručila je Fočić.