Dani draganića

Od svibnja Karlovčane očekuju veći računi za vodu – razlog: porast cijene energenata i građevinskog materijala

Dok će Karlovčani odvoz otpada plaćati skuplje od srpnja, računi za vodu će im biti skuplji već od svibnja. Naime, nova Odluka o cijeni vodnih usluga koju je donijela gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija, uz suglasnost Nadzornog odbora i Skupštine te Vijeća za zaštitu potrošača Grada Karlovca, koje je dalo pozitivno mišljenje većinom glasova, na snagu stupa s prvi danom travnja. Prve račune s korigiranim cijenama građani će dobiti u svibnju. Povećava se osnovna cijena varijabilnih dijelova vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za kućanstva i poslovne subjekte.

Iz tvrtke podsjećaju da se cijene vodnih usluga u Karlovcu nisu mijenjale 11 godina te da je takva odluka uvjetovana ekstremnim povećanjem cijena energenata.

Naša osnovna djelatnost: vodoopskrba i odvodnja, bazira se na potrošnji električne energije. Da bi oba sustava mogli funkcionirati neprekidno, u smislu da ne bude prestanka opskrbe pitkom vodom za cijelo konzumno područje koje obuhvaća 300 četvornih kilometara i vodom snabdijeva više od 50 tisuća stanovnika, da ne prestane pročišćavanje otpadnih voda ili da ne dođe do prekida rada stanica oborinskog sustava odvodnje, potrebna je električna energija. Zbog drastičnih i naglih poskupljenja, ukoliko bi ostali na sadašnjim cijenama vodnih usluga, osnovna djelatnost tvrtke dovela bi se u tešku poziciju. Ovdje valja napomenuti da ne možemo utjecati na količinu potrošene električne energije u smislu smanjenja jer bi to ugrozilo rad oba sustava. Trošak električne energije gledano unatrag 4 mjeseca povećao se za 150 posto, odnosno prema ugovorenim cijenama je veći za 1,8 mil kuna u prvih šest mjeseci 2022., a sa istom potrošnjom, obrazlažu u ViK-u.

Drugi veliki čimbenik koji navode, a koji utječe na povećanje troškova je znatno povećanje cijena građevinskog materijala, što se odnosi i na vodovodni materijal, povećanje troškova održavanja elektro i crpnih postrojenja vodoopskrbe i odvodnje.

Vodovod i kanalizacija u svojoj nadležnosti ima šest vodocrpilišta, 16 precrpnih stanica vodoopskrbe, 12 vodosprema, 11 crpnih stanica odvodnje i Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 700 km vodovodne i 180 km kanalizacijske mreže.  Zatim, tu je porast troškova asfaltiranja prekopa i odvoza mulja. Procijenjena vrijednost povećanja troškova održavanja i usluga iznosi oko 1,3 milijuna kn za prvih šest mjeseci, dodaju.

PRIMJER – SADA I KASNIJE:

Izračun za potrošenih 5 m3 vode mjesečno u nekom domaćinstvu:

Prema sadašnjim cijenama vodnih usluga po m3, u koje su uključene sve  vodne usluge i naknade vezane za potrošnju vode kao i fiksni dio cijene, račun  iznosi: 119,05 kn sa PDV

16,65 kn/m3 sa PDV x 5 m3 + 35,80 kn sa PDV (fiksni dio ) = 119,05 kn

Izvršenom korekcijom cijena naših vodnih usluga izračun je sljedeći:

19,73 kn/m3 sa PDV x 5 m3 + 35,80 kn sa PDV (fiksni dio) = 134,45 kn.

Ovako izvršena korekcija cijena vode povećat će financijsko opterećenje domaćinstva koje ima uslugu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 12,93%  odnosno u apsolutnom iznosu povećanje iznosi  15,40  kuna mjesečno.

Za domaćinstva koja imaju samo uslugu vodoopskrbe, sadašnji zbroj iznosi 10,67 kn/m3 sa PDV + 17,40 kn sa PDV fiksni dio, dok će po novom obračunu plaćati 12,79 kn/m3 sa PDV + 17,40 kn sa PDV fiksni dio.

Za potrošenih 5 m3 vode, račun će narasti za 10,60 kuna mjesečno.