KABA

Karlovački rangeri čistili kanal Kupa-Kupa – neodgovorni građani ostavili granje, gume i šutu

Na području oko kanala Kupa-Kupa je 10-ak divljih odlagališta otpada

Ranger – Čuvari prirode Karlovac zasukali su rukave i krenuli u akciju čišćenja divljih deponija. Na kanalu Kupa-Kupa bagerom su napunuli dva kontejnera odbačenih granja, guma, građevinskog materijala…

Imamo redovite ophodnje po kanalu gdje smo uočili divlja odlagališta otpada, a rekli su nam i iz Vodoprivrede te lovci. Na ovom području ih ima desetak, kaže član udruge Hrvoje Jurković i dodaje da se sve može riješiti – edukacijom građana.

Nedaleko odavde imamo reciklažno dvorište gdje možemo potpuno besplatno odvesti sav taj otpad. Nije potrebno voziti ga po ovom makadamu, „trgat“ automobile i zagađivati šume i rijeke, dodaje Jurković.

Ovo je prva od pet ekoakcija koju će karlovački rangeri imati na kanalu Kupa Kupa, a planiraju još šest velikih na širem karlovačkom području.

omicron