Dani draganića

Dogradnja SUVAG-a gotova i prije roka?

Dogradnja zgrade SUVAG-a u Karlovcu mogla bi biti završena i prije roka, u rujnu iduće godine, rekli su izvođači radova zamjenici karlovačke županice Vesni Hajsan Dolinar prilikom današnjeg obilaska radilišta. Projektom vrijednim 4,7 milijuna kuna predviđeno je u postojećoj zgradi osigurati dodatni prostor za dva logopedska kabineta te kabinet za audiometrijsko ispitivanje. U potkrovlju će biti uređeni dvorana za senzornu integraciju, kabinet za logopedsku terapiju, neurofeedback prostori i garderoba. U planu je i ugradnja dizala za pristup osobama s invaliditetom.

Inače, sredstva za ovaj projekt osigurana su onima decentraliziranima Karlovačke županije te vlastitim sredstvima SUVAG-a i Grada Karlovca.

Kako je izjavila ravnateljica SUVAG-a Vesna Pavlačić, ustanova će ovim projektom znatno podići standard rada i pruženih usluga za sve veći broj pacijenata koji trebaju njihove usluge.