Dani draganića

Arhitekt Morsan: Karlovac gubi svoje vrijednosti, vrijeme je da se funkcije grada dovedu u sklad

Puno se pogrešaka radilo i još se uvijek radi prilikom planiranja i izgradnje novih zgrada ili nadogradnje novih prostora u Karlovcu, kazao je to arhitekt Boris Morsan, rođeni Karlovčanin koji dugi niz godina radi i živi u Zagrebu. Evo kako bi Karlovac prema njegovu mišljenju trebao izgledati.

Morsan problem vidi u okruživanju Zvijezde izgradnjom, u gubitku kulturnog krajolika zbog nekontrolirane izgradnje te u potencijalnom gubitku Vojne ambulante.

– Karlovac ima te pravilne blokove kuća koje su građene do ulica, Vojna ambulanta je pomaknuta u pozadinu, ne znam iz kojeg razloga. Da bi mi očuvali sistem blokova trebalo bi napraviti ispred Vojne ambulante jedan trakt, dio kuće, dobio bi se novi prostor i format blokova bi bio rekonstruiran onako kako je bilo u originalnom projektu. Vezano za okruživanje Zvijezde izgradnjom mislim na nesretnu dvoranu koja je kod Hrvatskog doma, Studentski dom koji je napravljen u Šancu, tu smo Šanac- jedini renesansni ostatak izgubili, a Studentski dom je mogao biti tristo metara dalje, izvan Šanca i to može postati kampus Veleučilišta, rekao je Morsan.

Prije dvadeset godina Morsan je projektirao studiju za obnovu Trga bana Jelačića na kojoj su mnoštvo toga predvidjeli, a danas bi se moglo iskoristiti.

– Ja sam s kolegom Reljom Šurbatom projektirao jednu studiju za obnovu Trga bana Jelačića. I onda smo predvidjeli da se napravi trijem uz Veliku vojarnu i uz Oružanu. Takvi trijemovi postoje u gradovima koji su nastajali u vrijeme kad je Karlovac građen. Lijepi primjer je Padova. Vojarne nisu imale trijemove, no tu više neće biti vojarna već to prelazi u javnu funkciju i za to bi bilo idealno da se napravi trijem u prizemlju Velike vojarne i Oružane.

Projektirao je tada Morsan i dio Oružane sa strane dvorišta.

– Projektirali smo dodatni dio gdje bi se dobila veća površina ali bi se krov Oružane produžio prema dvorištu, to bi postalo niže i dvorište bi koristilo za koncerte i druga događanja. Jedinstvena prilika koju Karlovac ima, a koju bi mogao izgubiti je da se u blok Oružane napravi Glazbena škola. To je jedino mjesto u Zvijezdi gdje se mogu napraviti tri dvorane. Glazbena škola može održavati život u Zvijezdi, a mi želimo revitalizirati Zvijezdu.

Sljedeća prilika koju Karlovac ima i koji bi mogao izgubiti je tvrđava Orlica.

– Orlica je 150 godina nakon Karlovca projektirana. Trebao je biti najveći grad u Hrvatskoj u to doba, barokni grad i tamo postoje ostaci bedema koji su projektirani, međutim sad su u Hrvatskim vodama projektirali nasip za obranu od poplava. Taj nasip na dva mjesta prolazi bedem projektirane Orlice i ide po sličnoj trasi te je prilika da se taj nasip napravi na starim bedemima Orlice. Ako to napravimo mi smo dobili jednu trećinu bedema Orlice koju možemo pokazati. Ako to ne napravimo izgubili smo Orlicu zauvijek.

Karlovac gubi kaže i Luščić jer je odbačen projekt prema kojem bi tamo bili funkcionalni blokovi kuća koji su prikaz karaktera grada, dok je prihvaćen projekt sa zgradama i halama. Industrijske zone bi se trebale razvijati prema Draganiću i Ozlju, a ne uz naselja, zaključuje naš sugovornik.