Velika subota – Krist je početak i svršetak svega

Velika subota predstavlja spomen na Kristov počinak u grobu. Ne slavi se euharistija. Vazmeno bdijenje počinje paljenjem i blagoslovom “ognja bdijenja”, odnosno vatre koja se naloži u blizini crkve i pripravom uskrsne svijeće na kojoj su urezana grčka slova alfa i omega, kao znak da je Krist početak i svršetak svega te tekuća godina.

Na Veliku subotu Karlovačka građanska garda u crkvi Presvetog Trojstva u Karlovcu uprizoruje čuvanje Kristovog groba. Ova tradicija datira iz 18. stoljeća, a ponovno je pokrenuta 1997. Karlovački gardisti večeras će od 18 do 20 sati čuvati Isusov grob, dok će u crkvi biti molitva.