KABA

Aglomeracija će dobrano pojačati, ali ne i potpuno riješiti kanalizacijsku mrežu u Karlovcu – dijelovima grada ostaju septičke jame

Aglomeracija će stanje dobrano popraviti i s kanalizacijskom i vodovodnom mrežom, no neće sve riješiti, dio karlovačkih naselja i ulica bit će i dalje bez kanalizacije, s odvodnjom u septičke jame.

Čak i tamo gdje kanalizacija bude izgrađena, podsjeća gradonačelnik Damir Mandić, premalo smo svjesni obveza koje su na kućanstvima.
Po zakonu, naime, nakon izgradnje kanalizacije, svako kućanstvo koje ima tehničke mogućnosti spajanja, mora to učiniti u roku od godinu dana, o svom trošku.

– U jednom trenutku će sigurno ići prema građanima s određenim obvezima, odnosno, ulaganjima. Ovdje uloga vodnog redara nije da kažnjava, ali u prvom valu je da informira. Mislim da to treba intenzivirati Vodovod i kanalizacija, kazao je.

A tamo gdje kanalizacije nema sada i neće je donijeti ni Aglomeracija, Karlovčani i dalje otpadne vode skupljaju u septičkim jamama. Njihova je obveza redovito i pravilno čišćenje tih jama, a direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica podsjeća da ova gradska tvrtka takve usluge sada pruža jeftinije nego prije.

– Cijena za pražnjenje septičkih jama je 340 kuna. Prije dvije godine cijena je bila 516 kuna, smanjili smo cijenu 37 posto, tako da je sada to za korisnike pristupačno i nema opravdanja da se odvodnja ispušta u rijeke i u okoliš, rekla je.

ViK sadržaj septičkih jama vozi na uređaj za pročišćavanje i tretira ga kao i otpadne vode, pristigle sustavom javne odvodnje.

omicron