Dani draganića

Možete dati svoje prijedloge građana koji zaslužuju javna priznanja Grada Karlovca

Pozivaju se građani grada Karlovca, trgovačka društva, ustanove, udruge i sve ostale pravne osobe koje djeluju na području grada Karlovca da podnesu prijedloge za javna priznanja Grada Karlovca u 2022. godini.

Javna priznanja Grada Karlovca su:

Povelja Grada Karlovca koja se dodjeljuje osobi koja bude proglašena počasnim građaninom grada Karlovca posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, te osobi koja je trajno doprinijela razvitku Grada Karlovca, njegovu ugledu i afirmaciji u zemlji i inozemstvu.

Nagrada Grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima, za njihova višegodišnja djelovanja kojima su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji grada Karlovaca ili njegovih  pojedinih djelatnosti.

Plaketa Grada Karlovca koja se dodjeljuje građanima grada Karlovca pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama, te njihovim organizacijskim dijelovima, za njihova djelovanja kojima su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji i grada Karlovca ili njegovih pojedinih djelatnosti.

Prijedlozi se podnose u pisanoj formi sa detaljnim obrazloženjem razloga za kandidaturu. Uz prijedlog je potrebno priložiti životopis kandidata fizičke osobe.

Prijedlozi za javna priznanja se zaprimaju zaključno sa danom 20. svibnja 2022. godine sa naznakom.