Za temu o uvođenju eura u Karlovcu interes – nikakav

Proces uvođenje jedinstvene europske valute Karlovčanima je pokušala predstaviti udruga Potrošačica iz Vrbovskog, no bez rezultata

Udruga potrošačica iz Vrbovskog u Karlovcu je organizirala tribinu vezano uz uvođenje eura i zamjenu hrvatske kune za jedinstvenu europsku valutu. Želju udruge o edukaciji stanovništva na temu eura predstavila je predsjednica društva Ana Smoljak.

-Mi želimo predstaviti što potrošače čeka s prvim devetim i na što trebaju pripaziti oko iskazivanja cijena, kako ne bi bili prevareni i dovedeni u zabludu. Naravno i što je njihovo pravo i s prvim prvim, ali i tijekom godinu dana prilagodbe. Što svi mogu očekivati i jeli nakon plačanja u kunama u trgovinama imaju pravo da im se izvrati novac u kunama ili eurima ili slično – rekla je Ana Smoljak, predsjednica društva Potrošačica.

Ovoj inicijativi pridružio se i karlovački vijećnik Dimitrije Birač.

-Moja politička filozofija je da uvijek stajem na stranu radnika i građana, a neki od njih nisu upućeni u političke procese. Jedan od tih procesa je kako nedovoljna angažiranost lokalne, regionalne, ali i nacionalne razine kao poveznica sa makroekonomskom razinom treba pomoći da se amortiziraju efekti i troškovi uvođenja aura – rekao je Dimitrije Birač, vijećnik grada Karlovca

Iako su se organizatori tribine potrudili organizirati okupljanje, očito je kako ova tema ne budi interes, jer na tribinu nije došao nitko osim organizatora.